Česko-slovenský pohár v surfingu sa skladá z piatich závodov: